0 termék | 0,00 
HU

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek
ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Az üzemeltető www.edaqua.eu adatait a továbbiakban "Eladó" -nak nevezzük.

1.1 Az eladó Edita Fertőová-Edaqua

Cím: Královská 829/4,   Šaľa  92701 ), ktorá je registrovaná   Okresný úrad Rimavská Sobota ,

Číslo živnostenského registra: 650-20229 , IČO: 52137031 , DIČ: 1047765972,   IČ DPH: Nem vagyunk áfa fizetok!

Tel. +421 908 732 822, e-mail: info@edaqua.eu

(a továbbiakban: az eladó)
1.2 A Vevő minden olyan természetes vagy jogi személy, aki bármilyen módon kapcsolatba lép az eladóval az eladó által kínált áruk megvásárlása céljából.

1.3 Az eladó internetes áruházának használatával és a megrendelés megerősítésével a vevő elfogadja ezeket a Feltételeket.

1.5 Ezek a Feltételek mindaddig érvényesek, amíg az új Üzleti Feltételek nem kerülnek kiadásra
2. Az áru ára

3.1 Eladó Nem vagyunk HÉA-fizetők.

3.2 Az áruk és szolgáltatások árai és az online áruház összes díja ÁFA (nem vagyunk
ÁFA-fizetők) 
3.3 A megrendelés alapára az áru szállítása során a vevő által választott szállítási mód szerint hozzáadott ár. A csomagolás a szállítási árban szerepel.
3. Az áru rendelése

3.1 Az árut a vevő a következőképpen rendelheti meg: a) a www.edaqua.eu bevásárló kosáron keresztül

b) a szükséges árut tartalmazó e-mail elküldésével az info@edaqua.eu címre
3.2 A megrendelés elküldése után a megrendelés feldolgozása megtörténik, és az e-mailben kézhezvétel érkezik. A Vevő a Megbízónak az Eladónak történő elküldésével megerősíti, hogy az Eladó teljesítette a tájékoztatási kötelezettségeit § 3 ods. 1. sz. 102/2014 Z.z. a fogyasztónak az áru eladásában vagy a szolgáltatásnyújtás során az eladón kívül létesített távértékesítési szerződés vagy szerződés alapján történő védelméről és egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: a fogyasztóvédelmi törvény).
A megrendelésével kapcsolatos további információk szükség esetén elküldhetők az Ön e-mail címére.
 
3.3 A megrendelés elküldésével a vevő vállalja, hogy átveszi a megrendelt árut, és megfizeti az áru megegyezett árát. 3.4 Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt áron a megrendelt áron szállítja az áru megfelelő típusát és mennyiségét. 3.5 A megrendelés visszavonása a vevő 24 órán belül (vagy annál kevesebb, pl. 12 órával vagy 48 órával az áru kiszállításának sebességétől függően) lehetséges az áru megrendelése nélkül.
Ezen feltételek 3.4 Az eladó tájékoztatja a vásárlót az áru küldéséről / küldéséről e-mailben.
A vevő a megrendelést az eladó honlapján, telefonon vagy e-mailben törölheti. Miután meggyőződött arról, hogy a megrendelést törölték, az eladó e-mailben vagy telefonon megerősíti az eladó törlését. Ha a megrendelt áru összege már megfizetésre került, az eladó elküldi a pénzt a vevő bankszámlájára, vagy más módon adja meg, amellyel egyetért.3.6 Az eladó jogosult a megrendelés visszavonására, ha a megrendelt árut nem lehet biztosítani. Ebben az esetben a vevő azonnal visszaküldi a teljes kifizetett összeget, vagy cserélő árut vagy más megoldást kínál, ha a vevő egyetért. Az eladónak joga van visszavonni a megrendelést akkor is, ha nem tud kapcsolatba lépni a vevővel (téves vagy független kapcsolattartási adatok, elérhetőség, ...).

3.6 Az eladó jogosult a megrendelés visszavonására, ha a megrendelt árut nem lehet biztosítani. Ebben az esetben a vevő azonnal visszaküldi a teljes kifizetett összeget, vagy cserélő árut vagy más megoldást kínál, ha a vevő egyetért. Az eladónak joga van visszavonni a megrendelést akkor is, ha nem tud kapcsolatba lépni a vevővel (téves vagy független kapcsolattartási adatok, elérhetőség, …).

4. Fizetési és szállítási feltételek

4.1 A vevő az árut a kézbesítéskor vagy az eladó számlájára történő átutalással fizetheti proforma (előleg) számla alapján. A benyújtott megbízás alapján az eladó a proforma (előszámla) számlát adja ki, amelyet a megrendelés visszaigazolásával együtt küldünk e-mailben. Ezt a kifizetést a vevő a következőképpen hajthatja végre: a) átutalási megbízás a számlájáról, b) közvetlen befizetés készpénzben az eladó számláján,
c) fizetési rendszer a fizetési átjárón keresztül!

4.2 Lehetséges fizetés az EURO-ban

4.3 Az árut általában csak a Szlovák Köztársaság területén szállítják.

Az egyéb EU-országokba irányuló árukat az eladó csak a vevővel egyetértésben küldi meg. A Szlovák Köztársaságon kívüli közlekedés árát e-mailben értesítik a vevőnek a megrendelt áruk elküldése előtt.
4.3 Az adószámlát (számlát) az eladó elektronikusan elküldi e-mailben!
4.4 Az eladó ajánlatában szereplő áruk szállítási határideje a megrendelés visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül van, a maximális szállítási idő 5 nap, vagy a vevővel kötött megegyezéssel meghosszabbítható. Az eladótól a megrendelés megerősítésével telefonon vagy e-mailben értesíti a meghosszabbított szállítási időszakot és a szállítási határidőt.
Ezen feltételek 3.5. 4.5 Az eladó tájékoztatja a vásárlót az áru küldéséről / küldéséről e-mailben.

4.5 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

4.6 Az eladó biztosítja az áruk szállítását a Szlovák Köztársaságban oly módon, hogy a vásárló a választott opciók közül választja meg az SPS Courier Service-t!
Ár az SPS futárszolgálattal történő szállítás esetén az áru megrendeléséhez

5,00 €


Fizetési lehetőségek:

Utalás: 1,00 €
Fizetés banki átutalással: 0,00 €


4.8 Az átvevés helyet a vevő megrendelése határozza meg. Az áru szállítása az áru szállítása a megadott helyre történik.

4.9 Az áruk megfelelően csomagolva és rögzítve vannak. A vevő köteles ellenőrizni a szállítmány integritását, amikor az árut felveszi, és a szállítmány károsodása esetén nem a feladónak. A vevők és az eladók így elkerülik az árukra vonatkozó igények felesleges költségeit.
4.10 A számla szállítási jegyzékként is szolgál.

4.11 Az eladó csak akkor felel az áruért, ha azt a vevő megkapta. Az árukat akkor tekintik a fogyasztónak, ha az a fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átveszi a megrendelt áruk minden részét, vagy ha: \ t

a) a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt árukat külön kell szállítani, az áruk átvételekor, amelyeket az utolsó, \ t
b) több darabból vagy darabból álló árut szállít az utolsó rész vagy az utolsó darab átvétele pillanatában, \ t

c) az árut az első szállított áru átvételének időpontjában ismételten, meghatározott ideig szállítja.

4.12 Nagyobb érdeklődés esetén az eladónak raktáron lévő áru hiánya lehet, így a megrendelt árukat több csomagban is szállíthatjuk a vevőnek, a postaköltséget és a csomagolást a vásárló egy csomagonként fizeti.
5. A szerződés visszavonása. Áruk visszaküldése 5.1 A Vevő teljesíti a 102/2014. Törvény 7. szakaszát 1, jogosulatlan ok nélkül jogosult 14 napon belül az áru átvételétől számított 14 napon belül visszavonni a megrendelt megbízásból (a "vásárlási szerződésből származó törvény" szerint, ha a vevő átvette az árut). 5.2 A vevő a szerződésből való lemondási jogot gyakorolhatja a 7. §. 1. az eladó esetében papíron vagy más tartós adathordozón történő nyilvántartásba vétel esetén;
ha a szerződést szóban kötötték, a fogyasztó visszavonási jogának alkalmazásához elegendő az egyértelműen megfogalmazott fogyasztói nyilatkozat arról, hogy hajlandó lemondani a szerződéstől (a továbbiakban: visszavonási értesítés)
5.3 A Vevő köteles az árut az Eladónak visszaküldeni, vagy az Eladónak vagy az Eladó által felhatalmazott személynek átadni, hogy az áruk átvételét követő 14 napon belül visszavonja.
5.4 Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül és a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldi a Vevőnek a Szerződés alapján kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási, szállítási, postai és egyéb költségeket és díjakat; ez nem érinti a 8. § (1) bekezdésének rendelkezéseit. 5. a bekezdésben említett
5.5 és 5.6, valamint a szolgáltatás igénybevételének díja, és ha a szolgáltatást teljes mértékben biztosították. 5.5 Az eladó nem köteles további költségeket fizetni a fogyasztó számára, ha a fogyasztó kifejezetten más szállítási módot választott, például az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módot. A többletköltség a vevő által választott szállítási költségek és az eladó által kínált legolcsóbb közös szállítási költség közötti különbség.
5.6 Visszavonás esetén a vevő csak az áru visszaküldésének költségeit viseli az eladónak vagy az eladó által felhatalmazott személynek, hogy átvegye az árut. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó beleegyezett abba, hogy maga viseli, vagy ha nem teljesítette a 3. § (3) bekezdése szerinti kötelezettséget. 1 pont. i).

5.5 Az eladó nem köteles a fogyasztónak a 5.4. Bekezdés szerinti visszaküldését visszaadni, mielőtt az árut átadja neki, vagy amíg a vevő nem mutatja vissza az áru visszaküldését az eladónak.

5.6 A szerződéstől való elálláskor a vevő csak az áru visszaküldésének költségeit viseli

öntöző rendszerek - info@edaqua.eu